نام واحد : استام صنعت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : میدان آرژانتین
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بهارستان ،خیابان گلستان هفتم، قطعات شماره 8و 9 و 10 و 14 و 15 و 16 از بلوک 11 پلاک 144
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور گندمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آلترناتور خودرویی بالاتر از 90 آمپر

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 100/148238
 • تاریخ مجوز : 21/12/1392
 • کد محصول : 3190612368
 • شرح محصول : آلترناتور خودرویی بالاتر از 90 آمپر
 • ظرفیت : 600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%