نام واحد : پیشرانه

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : میدان خزر...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 18 ج خزرآباد ، روبروی دانشکده پزشکی
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : باقر اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین وایرکات

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 701/26845
 • تاریخ مجوز : 16/07/1393
 • کد محصول : 2922412337
 • شرح محصول : ماشین وایرکات
 • ظرفیت : 70 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%