نام واحد : الکترونیک پردازش سبلان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : خیابان صنعت4...
 • تلفن شرکت : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 قطعه 177
 • تلفن واحد : **********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر کهنی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : واحد ECU خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 125 / 11952
 • تاریخ مجوز : 05/05/1395
 • کد محصول : 3312512520
 • شرح محصول : واحد ECU خودرو
 • ظرفیت : 60,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%