نام واحد : صنایع فضل الکتریک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : کیلومتر 3...
 • تلفن شرکت : ******551جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده نیشابور به مشهد
 • تلفن واحد : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا حسینی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پریز و دو شاخه صنعتی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 119/27/1321
 • تاریخ مجوز : 24/03/1394
 • کد محصول : 3120412321
 • شرح محصول : انواع پریز و دو شاخه صنعتی
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%