نام واحد : پگاه اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان مبارکه جنب پارک جنگلی خ خیام 0
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : طاهریان-محمدعلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1319460
 • شماره مجوز : 8119
 • تاریخ مجوز : 16/05/1381
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%