نام واحد : برخورداری - محمد

 • استان : اصفهان
 • شهر : اردستان
 • نشانی شرکت : تهران رسالت پ...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده اردستان کاشان کیلومتر5 ج پلیس راه جدید
 • تلفن واحد : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : برخورداری - محمد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردستان

نام محصول : انواع کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 1320068
 • شماره مجوز : 25015
 • تاریخ مجوز : 13/12/1381
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%