نام واحد : محمود نکولعمل تک

نام محصول : نقطه جوش

 • سریال مجوز : 1718127
 • شماره مجوز : 26274
 • تاریخ مجوز : 12/04/1374
 • کد محصول : 29221756
 • شرح محصول : دستگاه نقطه جوش دقیق
 • ظرفیت : 120 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%