نام واحد : مهندسی برازش صنعت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : خیابان سید...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارآیه الله خامنه ای-نبش خ بنفشه2 -قطعه F69 ،F70 و F71
 • تلفن واحد : **********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید حسن خباز
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : چراغ مه شکن خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 24500
 • تاریخ مجوز : 30/09/1395
 • کد محصول : 3190512351
 • شرح محصول : چراغ مه شکن خودرو
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%