نام واحد : فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اتوبان چمران...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سگزی فاز 2 خ 1 فرعی 1 پ 1-29
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : زهرا آتش پنجه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی

نام محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 610196000000
 • شماره مجوز : 40575
 • تاریخ مجوز : 16/06/1392
 • کد محصول : 3120512424
 • شرح محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)
 • ظرفیت : 70 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%