نام واحد : قنایی-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : کاشان ابوزید...
 • تلفن شرکت : *********036جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آران و بیدگل شهر ابوزیدآباد روستای کاغذی 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشک کردن ذرت تر

 • سریال مجوز : 1322244
 • شماره مجوز : 30622
 • تاریخ مجوز : 03/12/1382
 • کد محصول : 15311412
 • شرح محصول : خشک کردن ذرت تر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%