نام واحد : آهار تیران - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : تیران خ امام...
 • تلفن شرکت : **********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تیران و کرون منطقه صنعتی ورپشت فاز 1
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قاسم احمدی قهریز جانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی ورپشت

نام محصول : نشاسته های اصلاح شده

 • سریال مجوز : 1322254
 • شماره مجوز : 373
 • تاریخ مجوز : 16/01/1383
 • کد محصول : 24291560
 • شرح محصول : نشاسته های اصلاح شده
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%