نام واحد : خودرو صنعت موتوژن

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی - جنب شرکت موتوژن
 • تلفن واحد : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آرمین میرزائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آلترناتور خودرویی کمتر از 90 آمپر

 • سریال مجوز : 610211000000
 • شماره مجوز : 66012
 • تاریخ مجوز : 21/12/1392
 • کد محصول : 3190612369
 • شرح محصول : آلترناتور خودرویی کمتر از 90 آمپر
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%