نام واحد : فاطمه زهری طهرانی

نام محصول : انواع چراغ روشنائی نفتی پشت

 • سریال مجوز : 1731107
 • شماره مجوز : 30787
 • تاریخ مجوز : 04/06/1374
 • کد محصول : 31501830
 • شرح محصول : تجهیزات روشنایی نفت سوز
 • ظرفیت : 280,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%