نام واحد : آدنا ارتباط تابش

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : کیلومتر 20...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پلاک 17
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین درودیان
 • تلفن مدیر : *******937جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی عمران منطقه صنعتی تهران

نام محصول : لامپ LED

 • سریال مجوز : 610262000000
 • شماره مجوز : 57900
 • تاریخ مجوز : 08/03/1395
 • کد محصول : 3150512363
 • شرح محصول : لامپ LED
 • ظرفیت : 180,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%