نام واحد : صنایع برق فرامان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : چهارراه ارشاد...
 • تلفن شرکت : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه شهرک صنعتی فرامان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جواد هاشم پور
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرامان

نام محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 610410000000
 • شماره مجوز : 37820/12
 • تاریخ مجوز : 05/08/1395
 • کد محصول : 3120512424
 • شرح محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%