نام واحد : پارت تیس گیان

 • استان : همدان
 • شهر : نهاوند
 • نشانی شرکت : کیلومتر 9...
 • تلفن شرکت : *******815جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 9 جاده بروجرد
 • تلفن واحد : *******815جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی مولوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات سیستم برق رسانی و احتراق

 • سریال مجوز : 610427000000
 • شماره مجوز : 96/5522
 • تاریخ مجوز : 25/02/1396
 • کد محصول : 3190412387
 • شرح محصول : قطعات سیستم برق رسانی و احتراق
 • ظرفیت : 400,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%