نام واحد : صبا تصویر کیمیا

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : چهارراه ملارد...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چهارراه ملارد نرسیده به روستای بیدگنه خ صنعت پلاک 1623 قطعه دوم فرعی از 84 اصلی
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا مرادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آنتن گیرنده دو قطبی ساده

 • سریال مجوز : 820441000000
 • شماره مجوز : 47724
 • تاریخ مجوز : 05/07/1396
 • کد محصول : 3230612337
 • شرح محصول : آنتن گیرنده دو قطبی ساده
 • ظرفیت : 50,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%