نام واحد : پوششهای تخصصی نوین پلاستیک

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : کیلومبر 9...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی هشتگرد, فاز 2, خیابان 14, پلاک های 2152 و 2154 فرعی از 314 اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهرداد گلستانیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پاکت های روکش دار

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 275906/1/100
 • تاریخ مجوز : 13/04/1395
 • کد محصول : 2109412305
 • شرح محصول : پاکت های روکش دار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%