نام واحد : کارتن پیشنماز

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ 15 خرداد...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کوثر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن پیشنماز
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع محفظه و کیسه های کاغذی و مقوایی

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 100/64359
 • تاریخ مجوز : 02/08/1391
 • کد محصول : 2102312301
 • شرح محصول : انواع محفظه و کیسه های کاغذی و مقوایی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%