نام واحد : فولادبران شوشتر

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شوشترج کشت وصنعت کارون ک 2شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : **********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : میرزاعلی بهرامی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شوشتر 1

نام محصول : پروفیل آهنی

 • سریال مجوز : 2008366
 • شماره مجوز : 15363
 • تاریخ مجوز : 23/07/1387
 • کد محصول : 27101262
 • شرح محصول : پروفیل آهنی
 • ظرفیت : 31,750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت اهن وفولاد اساسی(2710)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%