نام واحد : سید مسعود بطهائی پور

 • استان : زنجان
 • شهر : خدابنده
 • نشانی شرکت : خیابان آیت...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید مسعود بطهائی پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خدابنده

نام محصول : انواع کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر بر پایه سلولز

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 118/26505
 • تاریخ مجوز : 22/08/1391
 • کد محصول : 2101312308
 • شرح محصول : انواع کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر بر پایه سلولز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%