نام واحد : حسن خواجه

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : شهر جدید 40...
 • تلفن شرکت : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن خواجه
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حوله کاغذی

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 102427
 • تاریخ مجوز : 23/11/1391
 • کد محصول : 2109412349
 • شرح محصول : حوله کاغذی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%