نام واحد : ورق کارتن شایان مهر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : جاده تبریز...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی از شهرکهای صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جلیل دیداری کجاباد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ورق کارتن چندلا

 • سریال مجوز : 200208000000
 • شماره مجوز : 38785
 • تاریخ مجوز : 24/08/1391
 • کد محصول : 2102412322
 • شرح محصول : ورق کارتن چندلا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%