نام واحد : تولیدی کارتن شاهرود

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود خیابان...
 • تلفن شرکت : *******273جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود حاجی محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله

 • سریال مجوز : 200209000000
 • شماره مجوز : 42837
 • تاریخ مجوز : 18/09/1391
 • کد محصول : 2101512326
 • شرح محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%