نام واحد : بهرام وفریدون آدمی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان -...
 • تلفن شرکت : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان - کیلومتر2جاده تبریز جنب پخش کود شیمیائی542094
 • تلفن واحد : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریدون آدمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ورق مس

 • سریال مجوز : 2100113
 • شماره مجوز : 181559
 • تاریخ مجوز : 29/03/1378
 • کد محصول : 27201414
 • شرح محصول : ورق مس بیلت
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%