نام واحد : پروفیل الومینوم زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : سلطانیه مجتمع...
 • تلفن شرکت : ***********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سلطانیه مجتمع صنعتی باهنر
 • تلفن واحد : ***********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پروفیل الومینوم زنجان
 • تلفن مدیر : ***********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ابهر1

نام محصول : پروفیل الومینیوم

 • سریال مجوز : 2103301
 • شماره مجوز : 183280
 • تاریخ مجوز : 18/05/1379
 • کد محصول : 27201451
 • شرح محصول : پروفیل الومینیومی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%