نام واحد : کاظم زند

 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • نشانی شرکت : شهرک سعدی -...
 • تلفن شرکت : *******871جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کاظم زند
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستمال کاغذی جعبه ای

 • سریال مجوز : 200211000000
 • شماره مجوز : 8959/394
 • تاریخ مجوز : 06/04/1394
 • کد محصول : 2109412347
 • شرح محصول : دستمال کاغذی جعبه ای
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%