نام واحد : کوثرصنعت سرو

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی پور انصاری شوریجه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستمال کاغذی جیبی

 • سریال مجوز : 200213000000
 • شماره مجوز : 88373
 • تاریخ مجوز : 10/10/1391
 • کد محصول : 2109412345
 • شرح محصول : دستمال کاغذی جیبی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%