نام واحد : قطعات پودری ایران

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : تهران-...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان کیلومتر17جاده تهران جنب شرکت سامان شیمی
 • تلفن واحد : ****729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا فریوار
 • تلفن مدیر : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ریخته گری برنز

 • سریال مجوز : 2103746
 • شماره مجوز : 186777
 • تاریخ مجوز : 27/09/1372
 • کد محصول : 27321122
 • شرح محصول : ریخته گری برنز
 • ظرفیت : 170 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ریخته گری فلزات غیراهنی فلزات رنگین(2732)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%