نام واحد : وحید ملت خواه

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : اعتمادیه-...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : وحید ملت خواه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200213000000
 • شماره مجوز : 118/35626
 • تاریخ مجوز : 08/11/1391
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%