نام واحد : ریحان گستر مرکزی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان ادبجو...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد جعفر جدیدی گیلی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاغذ توالت

 • سریال مجوز : 200213000000
 • شماره مجوز : 40003
 • تاریخ مجوز : 10/10/1391
 • کد محصول : 2109412344
 • شرح محصول : کاغذ توالت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%