نام واحد : توسعه صنعتی پارس روی زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان بازار...
 • تلفن شرکت : ****322جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر10جاده تبریز اراضی والارود
 • تلفن واحد : ****322جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا عباسچیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2106190
 • شماره مجوز : 9816
 • تاریخ مجوز : 20/04/1387
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%