نام واحد : روی ناب زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان شهرک...
 • تلفن شرکت : ******238جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک تخصصی روی بهره وری 3
 • تلفن واحد : ****238جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمشید جلیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی)

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2106191
 • شماره مجوز : 118/21007
 • تاریخ مجوز : 06/12/1390
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%