نام واحد : پرهام روی زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک کارمندان...
 • تلفن شرکت : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان کیلومتر 11جاده زنجان بیجار
 • تلفن واحد : ****294جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود پرسه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی)

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2106193
 • شماره مجوز : 118/696
 • تاریخ مجوز : 18/01/1389
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%