نام واحد : روئین طلای زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت : ****326جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی تخصصی روی نبش بهره وری6
 • تلفن واحد : ****326جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریدون آدمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی)

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2106198
 • شماره مجوز : 3484
 • تاریخ مجوز : 15/02/1387
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%