نام واحد : روئین کارشمش

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : جاده تبریز-...
 • تلفن شرکت : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده تبریز- کیلومتر10
 • تلفن واحد : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نقی فرجی صفیلو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2106202
 • شماره مجوز : 1957
 • تاریخ مجوز : 31/01/1387
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%