نام واحد : زیتون طلائی کویر

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : خیابان قرنی...
 • تلفن شرکت : ******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین بازرگان هرندی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته

 • سریال مجوز : 200218000000
 • شماره مجوز : 73609
 • تاریخ مجوز : 03/11/1391
 • کد محصول : 2413512380
 • شرح محصول : پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%