نام واحد : محمود مهدی زاده

 • استان : مازندران
 • شهر : محمودآباد
 • نشانی شرکت : خ هراز روبروی...
 • تلفن شرکت : ******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود مهدی زاده
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : زونکن مقوایی

 • سریال مجوز : 200219000000
 • شماره مجوز : 701/47930
 • تاریخ مجوز : 09/12/1391
 • کد محصول : 2109412319
 • شرح محصول : زونکن مقوایی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%