نام واحد : سرب و روی ایران

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان کیلومتر...
 • تلفن شرکت : ****729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان کیلومتر 12جاده تهران
 • تلفن واحد : ****729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود معمارنژادیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش نقره

 • سریال مجوز : 2106244
 • شماره مجوز : 25234
 • تاریخ مجوز : 09/10/1387
 • کد محصول : 27201122
 • شرح محصول : شمش نقره
 • ظرفیت : 12,000 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%