نام واحد : صیاداله ملکی فردی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک ریخته...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان7کیلومتری جاده بیجارجنب آهک پزی ت 0911247350
 • تلفن واحد : ******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صیاداله ملکی فردی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی ناجی

نام محصول : ریخته گری شمش مس

 • سریال مجوز : 2106442
 • شماره مجوز : 10667
 • تاریخ مجوز : 08/05/1386
 • کد محصول : 27321121
 • شرح محصول : ریخته گری مس
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%