نام واحد : مرتضی چنگیزی محمدی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نائین
 • نشانی شرکت : بازارچه نو-...
 • تلفن شرکت : ******323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نائین
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مرتضی چنگیزی محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده

 • سریال مجوز : 200220000000
 • شماره مجوز : 94251
 • تاریخ مجوز : 01/12/1391
 • کد محصول : 2101512322
 • شرح محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%