نام واحد : جمال عمادی

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : فلکه معلم...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی انجیره مرودشت

نام محصول : پوشک کامل بچه

 • سریال مجوز : 200220000000
 • شماره مجوز : 19868
 • تاریخ مجوز : 31/03/1394
 • کد محصول : 2109412357
 • شرح محصول : پوشک کامل بچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%