نام واحد : قدرت اله یونسی

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : میدان انقلاب...
 • تلفن شرکت : ******861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قدرت اله یونسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطله

 • سریال مجوز : 200223000000
 • شماره مجوز : 49042
 • تاریخ مجوز : 09/12/1391
 • کد محصول : 2101412303
 • شرح محصول : خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطله
 • ظرفیت : 4,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%