نام واحد : صانع روی زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان شهرک...
 • تلفن شرکت : ****238جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی خیابان بهره وری 8
 • تلفن واحد : ******238جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود سقائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی)

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2107921
 • شماره مجوز : 118/11019
 • تاریخ مجوز : 10/05/1386
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%