نام واحد : محمد حیدری

 • استان : مرکزی
 • شهر : محلات
 • نشانی شرکت : خیابان دانش-...
 • تلفن شرکت : ******866جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی محلات)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد حیدری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاغذ از کربنات کلسیم

 • سریال مجوز : 200224000000
 • شماره مجوز : 14622
 • تاریخ مجوز : 03/05/1395
 • کد محصول : 2101412355
 • شرح محصول : کاغذ از کربنات کلسیم
 • ظرفیت : 5,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%