نام واحد : ذوب مس جمال وثوق

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت : ****323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان جاده دندی شهرک مس فاز سوم قطعه 18 بلوک 3
 • تلفن واحد : ****323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمال وثوق
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی ناجی

نام محصول : محصولات میانی تولید مس

 • سریال مجوز : 2107960
 • شماره مجوز : 118/4914
 • تاریخ مجوز : 10/03/1386
 • کد محصول : 27201510
 • شرح محصول : محصولات میانی تولید مس
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ریخته گری فلزات غیراهنی فلزات رنگین(2732)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%