نام واحد : علی حسین دویرند

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کوی فرهنگیان-...
 • تلفن شرکت : ****525جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 15 جاده بیجار شهرک صنعتی مس جنب واحد هوشنگ میرزائی
 • تلفن واحد : ****525جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی حسین دویرند
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی ناجی

نام محصول : ریخته گری مس

 • سریال مجوز : 2108608
 • شماره مجوز : 18524
 • تاریخ مجوز : 05/08/1386
 • کد محصول : 27321121
 • شرح محصول : ریخته گری مس
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%