نام واحد : علی رضایی فرد

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک الهیه...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک ناجی انتهای فاز2
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : َعلی رضایی فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی ناجی

نام محصول : شمش مس

 • سریال مجوز : 2108715
 • شماره مجوز : 5751
 • تاریخ مجوز : 23/03/1388
 • کد محصول : 27201333
 • شرح محصول : شمش مس
 • ظرفیت : 420 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%