نام واحد : کارا پلاست ظرف ایده آل

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : بلوار شهید...
 • تلفن شرکت : ******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا سیمیاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاسپین

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی

 • سریال مجوز : 200228000000
 • شماره مجوز : 127/4820
 • تاریخ مجوز : 11/02/1392
 • کد محصول : 2109512373
 • شرح محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%