نام واحد : عطار الکتریک خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : فیروزه
 • نشانی شرکت : ابتدای جاده...
 • تلفن شرکت : *******552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تخت جلگه نیشابور - شهر فیروزه ابتدای جاده قوچان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید جمال الدین احمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سرپیچ لامپ و استارتر

 • سریال مجوز : 61887700000000
 • شماره مجوز : 5617/27/119
 • تاریخ مجوز : 28/11/1393
 • کد محصول : 3120412332
 • شرح محصول : انواع سرپیچ لامپ و استارتر
 • ظرفیت : 750,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%